Ungdomsdialogs arbetssätt

Genom olika insatser, metoder och arbetssätt ser Ungdomsdialog till att ungas delaktighet ökar och att deras idéer tas vara på. Vi arbetar för att inkludera ungdomar i beslut som berör dom och samtidigt stötta deras egna initiativ till påverkan och delaktighet.

Ungdomskonsulter

Varje år anställer Västerås Stad ungdomar för att genomföra ett uppdrag kopplat till ungas delaktighet och påverkan kopplat till stadens arbete.

Ungdomarna genomför dialoger, analyserar data och  presenterar sedan resultatet för politiker och tjänstepersoner inom staden. 

"Det är lika mycket vår stad som vuxnas, därför måste våra röster bli hörda och få påverka utformningen av staden!"

- Tuva, Ungdomskonsult 2023

Ungdomspanelen

Genom ungdomspanelen blir unga inbjudna till att påverka Västerås. I Ungdomspanelen ingår ungdomar i en SMS-panel där frågor ställs om deras upplevelser av att vara ung i Västerås. De blir även  inbjudna till olika workshops och dialoger för en möjlighet att påverka staden.

Dialog och delaktighet

Genom Ungdomsdialog samordnar vi dialoger mellan unga och politiker. Vi hjälper till med fortbildning inom förvaltningen, förberedelser av frågeställningar och praktisk samordning. 

Genom att engagera unga i frågor som berör dem stärker vi dialogen och skapar fler möjligheter för tjänstepersoner och politiker att mötas.