Medarbetare på Förebyggarcentrum

Här hittar du lätt kontaktuppgifter till oss som arbetar på FBC. Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan du titta under fliken "Våra verksamheter" så hittar du rätt. Det spelar egentligen ingen roll vem av oss du vänder dig till - vi hjälper dig till rätt person! 


Besöksadress: Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås
Postadress: Förebyggarcentrum Växhuset, Västerås Stad, 72187 Västerås

Karin Sällberg

Enhetschef
karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05

Anette Carlsson

Samordnare trygghets- och brottsförebyggande arbete
anette.carlsson@vasteras.se
021-39 23 34
076 569 1331

Vakant

Samordnare Ungdomsdialog

021-39 37 60
076 569 3430

Helena Hagberg

Samordnare funktionsrätt
helena.elisabeth.hagberg@vasteras.se
021-39 26 39
076 569 0734
Ammi Karlsson Pye

Samordnare ANDTS-prevention
ammi.karlsson.pye@vasteras.se
021-39 78 51
076 569 1313

Ditte Lundberg

Samordnare våldsprevention
ditte.lundberg@vasteras.se
021-39 87 18
076 569 1642

Sara Holm Stålhand

Samordnare barnrättsfrågor & barnpilot
sara.holm.stalhand@vasteras.se
021-39 99 99
076 569 2417

Ann-Cathrine Linér

Utvecklingsledare
ann-cathrine.liner@vasteras.se
021-39 84 07