Välkommen till Förebyggarcentrum

Förebyggarcentrum vill skapa förutsättningar för alla människor att växa och utvecklas. Ett särskilt fokus läggs på delaktighet och inflytande för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
Vi arbetar därför på olika sätt och i samverkan med andra för att förebygga uppkomsten av våld, kränkningar, mobbning, diskriminering och missbruk.

Utbilda dig till MVP-ledare i juni!
Nu kan vi äntligen erbjuda MVP-utbildning igen - vi har fått vår nya kollega Sofie Hedberg på plats och om du väntat på ett tillfälle till utbildning så är det dags nu. Vårens tillfälle är 18-20 juni och så har vi som vanligt lagt in en utbildning på höstlovet. Om du har frågor - kontakta Sofie. I pdf:en här under finns inbjudan med info om hur du anmäler dig. 

Inbjudan till utbildning Mentorer i våldsprevention (MVP) 18-20 juni 2024 1.pdf

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Du vet väl att det finns ett arbetsmaterial som du kan använda när du jobbar med främjande och förebyggande elevhälsa? Det innehåller bland annat material riktat till olika årskurser för dig som arbetar i skolan och tips på information till vårdnadshavare.

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete- rev 20231221.pdf


Ladda ner Förebyggarcentrums broschyr:

Våra utbildningar 2024

Vi lyssnar på er - och förstår att ni vill och behöver planera långt i förväg. Därför har vi nu satt datum för våra utbildningar för hela 2024. Dessa datum kan ändras men vi räknar med att det kommer att se ut så här i alla fall. Plats meddelas senare.  Läs mer här.

Föräldratelefonen

Har du funderingar kring din roll som förälder eller behöver bolla något som gäller ditt barn eller ungdom - ring gärna Västerås Stads Föräldratelefon. Du får alltid prata med en professionell medarbetare.
021 - 39 19 20
kl. 10-12 helgfri måndag till fredag