Välkommen till Förebyggarcentrum

Förebyggarcentrum vill skapa förutsättningar för alla människor att växa och utvecklas. Ett särskilt fokus läggs på delaktighet och inflytande för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
Vi arbetar därför på olika sätt och i samverkan med andra för att förebygga uppkomsten av våld, kränkningar, mobbning, diskriminering och missbruk.

Gängsnacket!

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk. Läs mer via länkarna nedan:
Brottsförebyggande arbete - Länsstyrelsen Västmanland
Gängsnacket - Länsstyrelsen Västmanland

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Du vet väl att det finns ett arbetsmaterial som du kan använda när du jobbar med främjande och förebyggande elevhälsa? Det innehåller bland annat material riktat till olika årskurser för dig som arbetar i skolan och tips på information till vårdnadshavare.

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete- rev 20230810.pdf


Ladda ner Förebyggarcentrums broschyr:

Våra utbildningar 2024

Vi lyssnar på er - och förstår att ni vill och behöver planera långt i förväg. Därför har vi nu satt datum för våra utbildningar för hela 2024. Dessa datum kan ändras men vi räknar med att det kommer att se ut så här iallafall. Plats meddelas senare.  Läs mer här.

Föräldratelefonen

Har du funderingar kring din roll som förälder eller behöver bolla något som gäller ditt barn eller ungdom - ring gärna Västerås Stads Föräldratelefon. Du får alltid prata med en professionell medarbetare.
021 - 39 19 20
kl. 10-12 helgfri måndag till fredag.