Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc.

De flesta av våra utbildningar genomförs på Växhuset i centrala Västerås. 
För frågor information och anmälan, kontakta oss

Se nedan vad som krävs för en korrekt anmälan - ofullständiga anmälningar behandlas inte. Var noga med att uppge vilken utbildning du anmäler dig till, och vilket datum. Skicka din anmälan till ansvarig samordnare via mail. 

Barnpilot: Sara Holm Stålhand

En anmälan/intresseanmälan till Barnpilotutbildningen ska göras av den som ska vara deltagare och måste innehålla:

 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Vilken av årets utbildningar du anmäler dig till (om det finns flera att välja på i listan)
 • Namn och kontaktuppgift till närmsta chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc.
 • Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
 • Skriv några meningar om varför du vill bli barnpilot.
 • Skicka din anmälan i ett mail till: sara.holm.stalhand@vasteras.se
Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter. Du har alltså inte automatiskt en plats för att du anmält dig. Besked kommer i god tid innan utbildningen. Du måste kunna delta hela utbildningen (3 dagar, ca 8.30-16.00)

ANDTS-coach: Ammi Karlsson Pye

En anmälan skall innehålla:
 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Namn  och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du deltar på fortbildningar, och att du får använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete
 • Uppge namn på ev andra ANDTS-coacher på din arbetsplats
 • Skicka din anmälan via mail till: ammi.karlsson.pye@vasteras.se
En anmälan är inte en försäkran om en plats. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras, och vi prioriterar arbetsplatser som saknar ANDTS-coacher. Glöm inte att uppge vilken utbildning du vill anmäla dig till!


Grundkurs i MVP (mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans
0,5 dag läs- och skrivuppgift (hemuppgift)
2,5 kursdagar på plats i kurslokal (dag ett och två: 08.30-16.00 och dag tre: 08.30 – 12.00)
En intresseanmälan skall innehålla:

 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Vilken årskurs du kommer att vara MVP/AT-ledare i
 • Vilket kurstillfälle anmälan avser (datum)
 • Namn och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan och varit deltag i beslutet att lektionsprogrammet/-en ska implementeras på er skola
 • Uppge namn på ev redan befintliga MVP- och/eller AT-ledare på din arbetsplats
 • Skicka din anmälan via mail till: ditte.lundberg@vasteras.se

Besked huruvida du fått plats på kursen meddelas av kursutföraren efter mottagen intresseanmälan.
Bekräftad anmälan är bindande. För mer information se:
Om MVP och Agera tillsammans 

mvpsverige.se

ageratillsammans.se Utbildningar på Förebyggarcentrum 2022 och 2023.

ANDTS-coach


2023 

15-16 mars

8-9 november

Barnpilot


2023 

8-9 + 17 mars - FULLT

19-20 + 26 oktober

MVP/AT


2023 

22-24 mars

12 maj - Uppföljningsträff

27-29 september

30 oktober-1 november

8 december - Uppföljningsträff

Övriga utbildningar:

HRV-coach
För anmälningar och information om HRV-coach - vänligen maila till jurgita.ravaityte.kristoffersson@vasteras.se

16 mars - dag 1

4 maj - dag 2

14 september - dag 1
12 oktober - dag 2
28 mars - Boosterträff HRV-coach
28 november - Boosterträff HRV-coach