Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc.

De flesta av våra utbildningar genomförs på Växhuset i centrala Västerås. 
För frågor information och anmälan, kontakta oss

Se nedan vad som krävs för en korrekt anmälan - ofullständiga anmälningar behandlas inte. Var noga med att uppge vilken utbildning du anmäler dig till, och vilket datum. Skicka din anmälan till ansvarig samordnare via mail. 

 Barnpilot och Goda Möten: Sara Holm Stålhand

En anmälan/intresseanmälan till barnpilotutbildningen ska göras av den som ska vara deltagare och måste innehålla:

 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Vilken av årets utbildningar du anmäler dig till (om det finns flera att välja på i listan)
 • Namn och kontaktuppgift till närmsta chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc.
 • Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
 • Skriv några meningar om varför du vill bli barnpilot.
 • Skicka din anmälan i ett mail till: sara.holm.stalhand@vasteras.se
Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter. Du har alltså inte automatiskt en plats för att du anmält dig. Besked kommer i god tid innan utbildningen. Du måste kunna delta hela utbildningen (3 dagar, ca 8.30-16.00)


GODA MÖTEN
En utbildning för dig som arbetar i förskola eller grundskola F-6. 

Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap och verktyg för att kunna skapa goda möten med vårdnadshavare och kollegor i frågor som rör bland annat kulturella skillnader, HRV, normer och värderingar. Vi arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att alla kulturer ges lika värde och alla synliggörs. Varken barnet eller familjen sorteras efter kultur, etnicitet eller religion. Utbildningens syfte är också att hjälpa deltagaren att tillsammans med sina kollegor skapa goda förutsättningar till just goda möten i frågor som kan vara svåra att prata om, som heder, normer och/eller frågor som försummelse, missbruk eller våld.


Utbildningen görs i små och trygga grupper och vid många anmälningar kommer en prioritering att göras, så att spridningen blir så stor som möjligt. Det är önskvärt att deltagarna har en grundläggande kunskap om barnkonventionen och hedersrelaterat våld och förtryck. 

En anmälan ska innehålla:
 • Namn, kontaktuppgifter, arbetsplats och funktion
 • Namn och kontaktuppgift till godkännande chef
 • Uppge om du gått någon av våra utbildningar (BP, HRV-coach, MVP eller ANDTS-coach)
 • Ev allergier för fikat.
Skicka din anmälan till: sara.holm.stalhand@vasteras.se

ANDTS-coach: Ammi Karlsson Pye

En anmälan skall innehålla:
 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Namn  och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du deltar på fortbildningar, och att du får använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete
 • Uppge namn på ev andra ANDTS-coacher på din arbetsplats
 • Skicka din anmälan via mail till: ammi.karlsson.pye@vasteras.se
En anmälan är inte en försäkran om en plats. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras, och vi prioriterar arbetsplatser som saknar ANDTS-coacher. Glöm inte att uppge vilken utbildning du vill anmäla dig till!


Grundkurs i MVP (mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans
0,5 dag läs- och skrivuppgift (hemuppgift)
2,5 kursdagar på plats i kurslokal (dag ett och två: 08.30-16.00 och dag tre: 08.30 – 12.00)
En intresseanmälan skall innehålla:

 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Vilken årskurs du kommer att vara MVP/AT-ledare i
 • Vilket kurstillfälle anmälan avser (datum)
 • Namn och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan och varit deltag i beslutet att lektionsprogrammet/-en ska implementeras på er skola
 • Uppge namn på ev redan befintliga MVP- och/eller AT-ledare på din arbetsplats
 • Skicka din anmälan via mail till: ditte.lundberg@vasteras.se

Besked huruvida du fått plats på kursen meddelas av kursutföraren efter mottagen intresseanmälan.
Bekräftad anmälan är bindande. För mer information se:
Om MVP och Agera tillsammans 

mvpsverige.se

ageratillsammans.se Utbildningar på Förebyggarcentrum 2023.

ANDTS-coach


2023 

8-9 november

Barnpilot


2023 

19-20 + 26 oktober

MVP/AT


2023

27-29 september

30 oktober-1 november

8 december - Uppföljningsträff

Goda Möten

2023
16-17 oktober

Övriga utbildningar:HRV-coach

För anmälningar och information om HRV-coach - vänligen maila till jurgita.ravaityte.kristoffersson@vasteras.se

14 september - dag 1
12 oktober - dag 2

28 november - Boosterträff HRV-coach