Utbildningar på Förebyggarcentrum

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc. För eventuella restplatser - kontakta ansvarig samordnare. 

VIKTIG INFORMATION:
För frågor information och anmälan,
kontakta oss

Se nedan vad som krävs för en korrekt anmälan - ofullständiga anmälningar behandlas inte. Var noga med att uppge vilken utbildning du anmäler dig till, och vilket datum. Skicka din anmälan till ansvarig samordnare via mail. Vi tar inte emot anmälningar via telefon.

Om du mailat oss och inte fått svar - kolla i din skräppost innan du hör av dig igen. I många fall har våra svar hamnat där - särskilt om du använder en privat mailadress. Vi ber dig att i första hand använda din jobbmail när du anmäler dig till någon av våra utbildningar. 

Alla aktuella datum hittar du längst ner på den här sidan!

 Barnpilot, HRV-coach och Goda Möten: Sara Holm Stålhand

En anmälan/intresseanmälan till barnpilotutbildningen ska göras av den som ska vara deltagare och måste innehålla:
 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Vilken av årets utbildningar du anmäler dig till (om det finns flera att välja på i listan)
 • Namn och kontaktuppgift till närmsta chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc.
 • Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
 • Skriv några meningar om varför du vill bli barnpilot.
 • Skicka din anmälan i ett mail till: sara.holm.stalhand@vasteras.se
Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter. Du har alltså inte automatiskt en plats för att du anmält dig. Besked kommer i god tid innan utbildningen. Du måste kunna delta hela utbildningen (3 dagar, ca 8.30-16.00)


GODA MÖTEN

En utbildning för dig som arbetar i förskola eller grundskola F-6. 
Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap och verktyg för att kunna skapa goda möten med vårdnadshavare och kollegor i frågor som rör bland annat kulturella skillnader, HRV, normer och värderingar. Vi arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att alla kulturer ges lika värde och alla synliggörs. Utbildningens syfte är också att hjälpa deltagaren att tillsammans med sina kollegor skapa goda förutsättningar till just goda möten i frågor som kan vara svåra att prata om, som heder, normer och/eller frågor som rör försummelse,missbruk eller våld. 
Utbildningen görs i små och trygga grupper och vid många anmälningar kommer en prioritering att göras, så att spridningen blir så stor som möjligt. Det är önskvärt att deltagarna har en grundläggande kunskap om barnkonventionen och hedersrelaterat våld och förtryck. 

En anmälan ska innehålla:
 • Namn, kontaktuppgifter, arbetsplats och funktion
 • Namn och kontaktuppgift till godkännande chef
 • Uppge om du gått någon av våra utbildningar (BP, HRV-coach, MVP eller ANDTS-coach)
 • Ev allergier för fikat.
Skicka din anmälan till: sara.holm.stalhand@vasteras.se

HRV-COACH
En fördjupningsutbildning för dig som arbetar på mellan/högstadiet eller gymnasiet. Läs mer här och anmäl dig till Jurgita Ravaityte Kristoffersson på mail: jurgita.ravaityte.kristoffersson@vasteras.se

Läs mer här:

Inbjudan HRVcoach utb 2024 (002).pdf

ANDTS-coach: Anna Carleberg

En anmälan skall innehålla:
 • Namn, funktion och arbetsplats
 • Namn  och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du deltar på fortbildningar, och att du får använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete
 • Uppge namn på ev andra ANDTS-coacher på din arbetsplats
 • Skicka din anmälan via mail till: anna.carleberg@vasteras.se
En anmälan är inte en försäkran om en plats. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras, och vi prioriterar arbetsplatser som saknar ANDTS-coacher. Glöm inte att uppge vilken utbildning du vill anmäla dig till!


MVP (Mentorer i våldsprevention)
En utbildning för att förebygga våld i skolan. Läs mer i inbjudan.
Utbildningsupplägg:

 • 2-3 timmars teori via en Formslänk (genomförs individuellt senast en vecka innan de fysiska kursdagarna)
 • 2 kursdagar fysiskt på plats (kl. 08.30-16.00 båda dagarna)

Anmälan görs via anmälningslänk i respektive pdf-inbjudan.
Har du frågor kring MVP, kontakta samordnare Sofie Hedberg, sofie.hedberg@vasteras.se.

Inbjudan till utbildning Mentorer i våldsprevention (MVP) 28-29 okt 2024.pdf

Jämställd idrott fri från våld - En utbildning för idrottsföreningar
Utbildningen Jämställd idrott fri från våld  riktas till idrottsföreningar i Västerås och syftar till att att skapa förståelse för vad våld är, få kunskap om samhällets normer kring könsroller och våld och varför idrotten är en viktig arena i det våldsförebyggande arbetet. Utbildningen är kostnadsfri och är inspirerad av metoden Mentorer i våldsprevention, MVP. Denna utbildningssatsning är ett samarbete mellan Västerås stad, RF-SISU Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland. Se aktuella inbjudningar nedan.


Utbildningar på Förebyggarcentrum

ANDTS-coach

2024
13-14 november

Barnpilot

2024
16-17 + 23 oktober


MVP

2024
18-19 juni 
28-29 oktober
11-12 februari 2025

Goda Möten   HRV-coach 

2024                2024
8-9 oktober FULLBOKAT            26 september + 6 november FULLBOKAT