Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc.

De flesta av våra utbildningar genomförs på Växhuset i centrala Västerås. 
För frågor information och anmälan, kontakta oss

Se nedan vad som krävs för en korrekt anmälan - ofullständiga anmälningar behandlas inte. Var noga med att uppge vilken utbildning du anmäler dig till, och vilket datum. Skicka din anmälan till ansvarig samordnare via mail. 

Barnpilot: Sara Holm Stålhand

En anmälan/intresseanmälan till Barnpilotutbildningen ska göras av den som ska vara deltagare och måste innehålla:

  • Namn, funktion och arbetsplats
  • Vilken av årets utbildningar du anmäler dig till (om det finns flera att välja på i listan)
  • Namn och kontaktuppgift till närmsta chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc.
  • Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
  • Skriv några meningar om varför du vill bli barnpilot.
  • Skicka din anmälan i ett mail till: sara.holm.stalhand@vasteras.se
Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter. Du har alltså inte automatiskt en plats för att du anmält dig. Besked kommer i god tid innan utbildningen. Du måste kunna delta hela utbildningen (3 dagar, ca 8.30-16.00)

ANDTS-coach: Ammi Karlsson Pye

En anmälan skall innehålla:
  • Namn, funktion och arbetsplats
  • Namn  och kontaktuppgift på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du deltar på fortbildningar, och att du får använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete
  • Uppge namn på ev andra ANDTS-coacher på din arbetsplats
  • Skicka din anmälan via mail till: ammi.karlsson.pye@vasteras.se
En anmälan är inte en försäkran om en plats. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras, och vi prioriterar arbetsplatser som saknar ANDTS-coacher. Glöm inte att uppge vilken utbildning du vill anmäla dig till!


MVP/AT: Ditte Lundberg:
När du påbörjar en MVP/AT-utbildning ska det finnas en tydlig plan på hur arbetet ska drivas och utvecklas. Information om vad som behövs för att komma igång får du av Ditte. Det är också till henne du anmäler dig och dina kollegor till utbildningen. 
Maila henne på: ditte.lundberg@vasteras.se


Utbildningar på Förebyggarcentrum 2022

ANDTS-coach

8-9 november

Barnpilot

19-20 + 27 oktober FULLT

22 november (prel) BP-dag

MVP/AT

28-30 september

31 oktober - 2 november

9 december Öppen uppföljningsträff