Program Förebygg 2024_.pdf

Förebygg 2024
17 april - Culturen

Temat för dagen är "De osynliga barnen" och vi kan lova en riktigt spännande och bra dag. Vi vet att ni gärna vill anmäla er i god tid och planera - därför öppnar vi för anmälan redan nu, även om programmet inte är helt färdigt. I stort kommer dagen att se ut så här - alla föreläsare är inte helt klara och programmet kommer finnas här så fort som allt är spikat. Temat för dagen kommer inte att ändras.
Tid och plats: 17 april, Culturen - 8.30-16.00

För- och eftermiddagsfika ingår. Du står själv för din lunch. Förebygg-dagen är kostnadsfri. 

Förmiddag: Agnetha Björck,  projektledare "Bistånd efter behov-för psykisk hälsa och mot ohälsa NASP"- Karolinska Institutet,  kommer att ge deltagarna en fördjupad kunskap om nedsatta kognitiva funktioner vid intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och vid andra neuropsykiatriska diagnoser (NPF) t.ex ADHD och autism och ge kunskap om den ökade risken för skadligt bruk eller beroende och vad som kan behövas för att förhindra att ett beroende utvecklas eller insatser som behövs vid pågående beroendeproblematik.


Eftermiddag: Fokus på eftermiddagen kommer att vara barn som växer upp i sekter, och sektliknande kontexter. Många fler barn än vi kan tänka oss lever i dessa miljöer och vi behöver lära oss mer och också våga ställa frågor om vi känner oro eller har funderingar. Den här gruppen barn blir ofta fråntagna sina rättigheter, vilket ju inte är förenligt med barnkonventionen. En kunskapshöjande och berörande eftermiddag. 

Anmälningsvillkor:
Anmälan är bindande och det finns 175 platser. Vi kommer att stänga anmälan när platserna är slut. Vi utgår från att du som anmäler dig stannar hela dagen. Om du vet att du behöver gå vid fikat eller så - lämna din plats till någon som har för avsikt att vara med tills dagen är slut. Om du anmäler dig och inte dyker upp, kan en faktura skickas. En bokad plats kan överlåtas till en kollega, uppge då anmälarens namn vid ankomst/registrering. 
Vi på Förebyggarcentrum hälsar dig varmt välkommen till Förebygg 2024!

Vid frågor kring din anmälan, maila till sara.holm.stalhand@vasteras.se 

Presentationer som delas med deltagarna:
Västerås 17 april 2024 Agneta Björck.pdf