Om Förebyggarcentrum

Förebyggarcentrum vill skapa förutsättningar för alla människor att växa och utvecklas. Särskilt fokus läggs på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Vårt arbete tar utgångspunkt i barnkonventionen samt social hållbarhet, som bygger på tre principer:

  • vi ges jämlika förutsättningar för att tillfredsställa grundläggande behov
  • vi har tillit i relationer, i lokalsamhället och till samhället i stort
  • vi har framtidstro som bidrar till individens och samhällets utveckling

Vår huvudsakliga målgrupp är organisationer och verksamheter som får stöd för barn- och ungdomsverksamhet av stadens olika nämnder.

 

Till oss på Förebyggarcentrum kan du vända dig om du behöver stöd inom ämnesområden som barns rättigheter, alkohol och narkotikaprevention, funktionshinderfrågor, inflytande och delaktighet, stadsdelsarbete, trygghetsfrågor eller våldsprevention. Vi håller i många olika typer av utbildningar, men kan även göra kortare föreläsningar inom våra expertområden.

Vi har lång erfarenhet, kompetens och många kontaktytor både inom staden, myndigheter och civilsamhälle, vilket är till stor hjälp i de många samordnings och utvecklingsuppdrag som vi arbetar med. Välkommen att läsa mer under rubriken våra verksamheter och tveka inte att ta kontakt med oss!


FBC:s Enhetschef

Karin Sällberg
karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05