Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Anette Carlsson

anette.carlsson@vasteras.se
 Tel: 021-39 23 34

Vi finns som stöd i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och samordnar arbete som genomförs enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
EST är en brottsförebyggande metod som bygger på informationsinsamling, analys, riktade insatser, uppföljning och återkoppling. Varje vecka tar Västerås stad fram en lokal lägesbild i samverkan med polisen och Mimer. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser skett.