Samordnare våldsprevention samt utbildningsansvarig för MVP och Agera Tillsammans

Sofie Hedberg

Tillträder 11 mars

Vid frågor, kontakta Karin Sällberg
karin.sallberg@vasteras.se

MVP - Mentorer i våldsprevention & Agera tillsammans

MVP och Agera tillsammans är lektionsprogram med syfte att minska hot, våld och kränkningar i skolan och främja en trygg och jämlik skolmiljö för alla. 

MVP är ett universellt, evidensbaserat och våldspreventivt lektionsprogram för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Programmet är ett konkret redskap för aktivt arbete med värdegrundsfrågor och stärker lärare och elevers förmåga att säga ifrån om de ser eller hör kränkande skämt, skojbråk, slag eller tafsningar. Agera tillsammans är en version av MVP anpassad för mellanstadiet.

Grundutbildning i MVP och Agera tillsammans finns i Västerås sedan 2017 och erbjuds främst skol- och fritidspersonal, men är även öppen för civilsamhället och andra yrkesgrupper som i sitt arbetet möter barn och unga. Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs av oss på Förebyggarcentrum.