Samordnare för våldsprevention 

Sofie Hedberg

sofie.hedberg@vasteras.se
021 - 39 86 54

 

Om Mentorer i våldsprevention (MVP)

MVP är ett lektionsprogram med syfte att minska hot, våld och kränkningar i skolan för att skapa en trygg och jämlik skolmiljö för alla. MVP är ett effektutvärderat program för att förebygga våld, kränkningar och trakasserier bland barn och unga. Programmet bygger på tre grundkomponenter: Att skapa en gemensam förståelse av vad våld är, att se att kön och normer spelar roll i hur våldet tar sig uttryck och att göra oss alla till aktiva åskådare. MVP kan genomföras i klasser på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet (materialet är målgruppsanpassat). 

Att starta upp MVP på er skola

För att kunna starta upp MVP på skolan bokas ett förankringssamtal in mellan MVP-samordnaren på Förebyggarcentrum och skolledningen (rektor, elevhälsa och andra nyckelpersoner). Därefter genomförs en kunskapshalvdag för all skolpersonal på skolan för att gå igenom grundläggande utgångspunkter i MVP, detta i syfte att alla ska få en gemensam syn på våld och åskådarperspektivet. Därefter kan personal utbildas till MVP-ledare. Det behöver finnas minst 4–6 MVP-ledare på en skola för ett hållbart MVP-arbete.

Förebyggarcentrum utbildar personal till MVP-ledare som i sin tur håller i MVP-programmet för elever på skolan. Utbildningen till MVP-ledare är kostnadsfri och innefattar totalt 2,5 dagar, varav 0,5 dag teori som genomförs individuellt och därefter 2 fysiska heldagar i Västerås. Se aktuella utbildningsdatum här. 

Hör av dig om du vill veta mer.