Ett gemensamt grunduppdrag för alla verksamheter är att bidra till ökad trygghet, inflytande och delaktighet, både i stadsdelar och inom förskola och skola. Fokus för arbetet är barn och ungdomars uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande i samhället. Förebyggarcentrum består av dessa verksamheter:

ANDTS

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel- FBC samordnar arbetet kring dessa frågor. Vi erbjuder också ANDTS-coachutbildning och fortbildning.  Läs mer här.

Barnrättsfrågor

Samordnaren arbetar med  frågor som rör barn- konventionen och barns rättigheter, samt barnpilotverksamheten. Läs mer här om samordnarens uppdrag här.

Våldsprevention

Samordning för arbetet kring våldsprevention, utbildning i programmen Mentorer i våldsprevention och Agera Tillsammans. Läs mer här.

Ungdomsdialog

Ungdomsdialog och UNIK samordnas av FBC. Läs mer om arbetet här.

Trygghets-
skapande och brotts-förebyggande arbete

Västerås Stad arbetar bland annat med EST. Läs mer här.

Funktionsrätt

Västerås Stads samordnare för dessa frågor finns också hos oss på FBC. Läs mer här.