Ett gemensamt grunduppdrag för alla verksamheter är att bidra till ökad trygghet, inflytande och delaktighet, både i stadsdelar och inom förskola och skola. Fokus för arbetet är barn och ungdomars uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande i samhället. Förebyggarcentrum består av dessa verksamheter:

ANDT

Alkohol, narkotika, dopning och tobak - FBC samordnar arbetet kring dessa frågor. Vi erbjuder också ANDT-coachutbildning och fortbildning.  Läs mer här.

Barnrättsfrågor

Barnombudet i Västerås samordnar frågor som rör barnkonventionen och barns rättigheter, samt barnpilotverksamheten. Läs mer här om barnombud och barnpilotverksamheten.

Våldsprevention

Samordning för arbetet kring våldsprevention, utbildning i programmen Mentorer i våldsprevention och Agera Tillsammans. Läs mer här.

Ungdomsdialog

Ungdomsdialog och UNIK samordnas av FBC. Läs mer om arbetet här.

Stadsdelsarbete &
EST (Effektiv samordning för trygghet)

Västerås Stad arbetar effektivt med stadsdelsarbete och EST. Läs mer här. 

Funktionshinder-
samordning

Västerås Stads samordnare för dessa frågor finns också hos oss på FBC. Läs mer här.