Samordnare Ungdomsdialog

Robert Ånholm

Tel: 021 - 39 37 60
SMS: 076 569 3430

Västerås vill bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!
Ungdomsdialog är vägen för unga att göra sina röster hörda i Västerås. Genom olika insatser, metoder och arbetssätt ser vi
till att ungas delaktighet ökar och att deras idéer tas vara på. Vi arbetar för att inkludera ungdomar i beslut som berör dem och samtidigt stötta deras egna initiativ till påverkan och delaktighet. Förebyggarcentrum arbetar förvaltnings-övergripande för att stärka stadens barnrättsarbete och ger stöd som processledare kopplat till insatser som berör  ungdomars delaktighet och inflytande. 


Genom att anställa ungdomar som så kallade ungdomskonsulter skapar vi dialog med ungdomar, för ungdomar. Som ungdomskonsult får ungdomar i gymnasieåldern möjlighet att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet för andra ungdomar. Under sommaren arbetar ungdomskonsulterna med ett specifikt uppdrag som ska leda till påverkan inom Västerås. 


Ta del av ungdomsdialogs arbete!

rt arbetssätt

Ungdomsdialog bygger på att skapa möjligheter för unga mellan 13-20 år att påverka Västerås på ett värdefullt sätt. Vi engagerar unga tillsammans med unga.

Hörs vi, eller?

Lyssna på Ungdomsdialogs podcast "Hörs vi, eller?"En pod av och med ungdomar som riktar sig till tjänstepersoner inom Västerås stad.

VARFÖR BRY SIG OM DEMOKRATI?

"Varför bry sig om demokratin" är ett arbets-material på fyra lektioner för högstadiet och gymnasiet framtaget av Västerås stad med syftet att stärka ungas delaktighet i demokratin.

Materialet är en del av MUCF:s demokratipaket för skolan. 

Dialoger och rapporter

Läs och ta del av resultatet från olika dialoger, arbeten och uppdrag.