Stadsdelsarbete och EST

Anette Carlsson

anette.carlsson@vasteras.se
021-39 23 34

Förebyggarcentrum samordnar olika nätverk, både med professionella och ideella krafter, som alla har syftet att skapa den goda stadsdelen. Vi finns bland annat med i arbetet kring lokalt brottsförebyggande råd, föreningssamverkan, nattvandring, skapande av mötesplatser och olika arrangemang för alla boende i stadsdelen.
På olika sätt ger vi de som bor i stadsdelen möjlighet att vara med och påverka hur stadsdelen ska utvecklas. Om du har en idé för att förbättra ditt bostadsområde kan du kontakta stadsdelssamordnaren på ditt område.

Vår styrka är att samordna olika aktörer för att det förebyggande arbetet ska bli optimalt.

Arbetet som stadsdelssamordnare innefattar att:

• Ta fram underlag för satsningar i stadsdelen
•Samordna samverkansgrupper på stadsdelsnivå.
•Arrangera områdesfester/ arrangemang
•Informera och kommunicera om vad som händer i stadsdelen.
•Vara ansvarig för enhetens interna informationsarbete
•i det främjande och förebyggande arbetet samarbeta med skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter, såväl som inom enheten.
•samverka med andra aktörer inom staden samt med andra huvudmän, organisationer och föreningar.