Hörs vi, eller?

"Hörs vi, eller?" är Ungdomsdialog Västerås podcast om ungas delaktighet - av och med unga. 

Lyssna in ungdomar som resonerar över aktuella frågor som berör dem kopplat till delaktighet och inflytande i Västerås stad.