Samordning funktionsrättsfrågor

Helena Hagberg
helena.elisabeth.hagberg@vasteras.se
Tel: 021-39 26 39
SMS: 076 569 0734
Policy för funktionsnedsättning 2020-2025.pdf

Jag heter Helena och jobbar som samordnare för funktionsrättsfrågor. Det betyder att jag samordnar arbetet som görs inom Västerås Stads förvaltningar för personer med funktionsnedsättning.

Mitt arbete utgår från Policy för personer med funktionsnedsättning 2020-2025 

Policyn, som baseras på Västerås Stads program för social hållbarhet, belyser arbetet som bedrivs inom Västerås Stad för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. 

 

Policyn syftar ytterst till att:

• ge alla personer med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet,

• undanröja hinder så att det blir möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

 

Till policyn kommer det att finnas handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att bryta ner policyn till tydliga uppdrag för varje förvaltning.

Förvaltningarna ska se till att genomföra det som anges i handlingsplanen och när planperioden är över kommer handlingsplanen att följas upp, resultaten att analyseras och utvecklingsåtgärder till kommande plan beskrivas.

Förslaget till handlingsplan kommer att skickas till remissinstanser efter att det har behandlats i kommunstyrelsen under maj 2022.

 

Policyn och handlingsplanen pekar ut vägen för staden i arbetet med frågor som rör

  • Hälsa
  • Fysisk miljö/tillgänglighet
  • Bostad
  • Utbildning och jobb
  • Kultur och fritid
  • Stöd, service och tjänster
  • Attityder och bemötande
  • Information och kommunikation

 

En stor del av stadens arbete för personer med funktionsnedsättning sker i nära dialog och i samverkan med Funktionsrätt Västerås, som är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med funktionsnedsättningar inom Västerås Stad. Därutöver arbetar jag och mina kollegor runt om i staden varje dag med att på olika sätt skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva ett gott, aktivt och innehållsrikt liv!

 

Kontakta mig gärna om du har frågor, synpunkter annan feedback på vårt arbete!