Vad förväntas av mig som barnpilot?

Att vara barnpilot är att ta lite extra ansvar för att din arbetsplats har ett tydligt barnperspektiv. Du blir en kunskapsbank för dina kollegor och du kan vara ett stöd och bollplank i frågor som rör barn och unga.

När du gått barnpilotutbildningen så har du det du behöver för att vara en aktiv barnpilot. Din chef har godkänt att du går utbildningen, och även att du har möjlighet att delta på bp-dagar och i samtalsgrupper. Vi vet att det i verkligheten kan vara svårt att gå ifrån - men vi hoppas att du verkligen kan delta i något under varje termin.

Om du idag inte tillhör något familjecentrums samtalsgrupp, så kan du vända dig till valfritt familjecentrum och anmäla dig till en lokal bp-grupp. Det är där du får möjlighet att träffa andra barnpiloter, dela erfarenheter och diskutera dilemman. Det är lätt att känna sig ensam på sin arbetsplats - i grupperna kan du hitta samverkan och stöd.

Varje termin erbjuds också en fortbildningsdag - på hösten en renodlad barnpilotdag, på vårterminen har du möjlighet att vara med på Förebygg-dagen.

Från och med 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnpiloterna kommer att bli ännu viktigare - då vi verkligen behöver beakta barnets rättigheter - i alla våra beslut, ageranden och i vår syn på barn och unga.

/Sara

Material och presentationer från BP-dagen 22 oktober:

Material och presentationer från BP-dagen 22 oktober: