Samordnare för barnrättsfrågor/barnpilot

Sara Holm Stålhand

sara.holm.stalhand@vasteras.se
Tel: 021-39 99 99
SMS: 076 569 2417

Samordnaren arbetar med kunskapshöjning och utbildning, för att öka medvetenheten och engagemanget kring barnets rättigheter. 
Samordnaren har bland annat ansvar för: 

-         Samordning av barnpilotverksamheten samt utbilda barnpiloter

-         Utbilda MPV-ledare, HRV-coacher och också utbilda i Goda Möten.

-         Bistå med kunskap kring Barnkonventionen

-         Vara stöd i arbetet med kunskapshöjning (förskola och skola)

-         Bidra med kunskap till allmänhet och civilsamhälle

-         Delta i nätverk och vara en aktiv del i samverkan kring barnrättsfrågor