Barnpilotverksamheten i Västerås

Sara Holm Stålhand

sara.holm.stalhand@vasteras.se
021 - 39 99 99
076 569 2417

Verksamheten startade som ett projekt 2003 för att senare bli en permanent verksamhet i Västerås. Grunden för Barnpilotverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter.
Våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det!

Barnpilotverksamhetens mål och syfte kan sammanfattas i fyra begrepp:

 • Ökat barnfokus
 • Ökat civilkurage
 • Ökad kunskap
 • Ökad samverkan

Barnpilotskonceptet

Västerås Stad är huvudman för verksamheten och arbetet bedrivs i nära samverkan med Region Västmanland och Polisen i Västmanland. Samverkansgruppen är basen och motorn och består av representanter från:

 • Barnhälsovården
 • Barn med funktionsnedsättning
 • Barnsjukvården
 • BUP/Barn &Ungdomshälsan
 • Elevhälsan
 • Familjecentrum
 • Fritidsverksamhet

 • Förskoleverksamheten
 • Mödrahälsovården
 • Polisen
 • Skolverksamhet
 • Socialtjänsten
 • Vuxenpsykiatrin
 • Öppenvård Familj BoU

Att vara barnpilot

Barnpilotverksamheten innehåller tre delar. Alla som vill bli barnpiloter genomgår en utbildning med barnfokus, civilkurage, kunskap och samverkan som fokus.
Utöver detta erbjuds barnpiloterna att delta i samtalsgrupper i de områden där de arbetar.

Två dagar per år anordnas en fortbildningsdag för alla utbildade barnpiloter. Temat varierar men har alltid barnets bästa som grund. Exempel på teman är barnmisshandel, övergrepp, föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa, hedersrelaterat våld och förtryck och barn i ekonomiskt utsatta familjer.

En barnpilot förväntas delta i samtalsgrupper, barnpilotdagar och liknande. Barnpiloten har också ett extra ansvar för att lyfta barnrättsfrågorna på sina arbetsplatser.

Jag vill bli barnpilot!

Här ser du alla aktuella datum.
För mer information - kontakta samordnare Sara Holm Stålhand