Barnombud/samordnare för barnrättsfrågor

Sara Holm Stålhand

sara.holm.stalhand@vasteras.se
021-39 99 99
076 569 2417

Barnombudet i Västerås har funnits sedan 1999 och arbetar med kunskapshöjning och utbildning, för att öka medvetenheten och engagemanget kring barnets rättigheter. 
Barnombudet har bland annat ansvar för: 

-         Ansvar för barnrättsfrågor

-         Samordning av barnpilotverksamheten samt utbilda barnpiloter

-         Utbilda MVP/AT-ledare

-         Bistå med kunskap kring Barnkonventionen

-         Vara stöd i arbetet med kunskapshöjning (förskola och skola)

-         Bidra med kunskap till allmänhet och civilsamhälle

-         Delta i nätverk och vara en aktiv del i samverkan kring barnrättsfrågor


Barnombudet är ingen myndighet och går inte in och driver enskilda ärenden. Inte heller ges råd i enskilda fall, däremot kan man vända sig till barnombudet i generella och allmänna frågor kring barns rättigheter.