Välkommen

Det händer mycket och vi uppdaterar hemsidan regelbundet. Vi har fokus på det aktuella och har därför valt att ta bort gamla presentationer.
Om du inte sparade presentationerna som skickades ut efter kursen kan du höra av dig för att få den senaste uppdaterade kopian.

ANDTS-coach presentation och manual

Material från ANDTS-coach utbildningen

Material från Booster

Socialstyrelsen

CAN dagen

Material från 20 februari 2020

Cannabis Västerås 20200220.pdf
kunskapslaget-om-cannabis-och-folkhalsa-i-korthet-.pdf
2019-44.pdf
UG 2020-02-20 Västerås (002).pdf
Fördjupningsdag cannabis Länsstyrelsen i Västmanlands län 200220 (002).pdf
Iris - Förjupning Cannabis (002).pdf
Iris - Förjupning Cannabis (002).pdf

Cannabis sänker IQ Fred Nyberg

Aktuella länkar
Rapport från WHO

Att arbeta med alkohol och narkotika i klassrummet.
-ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR

ANDT på schema - Manual från Borlänge
Effekt är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9.
http://www.effekt.org/
World Federation Against Drugs
http://wfad.se/

Artkel ur Accent - Sju myter om cannabis
Accent

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Material

Kontakt till ansvariga för ANDTS-coach utbildningen.

ammi.karlsson.pye@vasteras.se
maria.rossback@vasteras.se


Här under är den senaste presentationen för er som inte kunde ta emot den på mail