Välkommen!

Det händer mycket och vi uppdaterar hemsidan regelbundet. Vi har fokus på det aktuella och har därför valt att ta bort gamla presentationer.
Om du inte sparade presentationerna som skickades ut efter kursen kan du höra av dig för att få den senaste uppdaterade kopian.

ANDTS-coach presentation och manual:

Material från ANDTS-coach utbildningen:

Att arbeta med ANTDS - tips på material:

nej_till_narkotika.pdf
lustgas (003).pdf
Folder-Fem-skäl-att-avstå-narkotika-2021-11-23.pdf
alkoholrapporten-2021-a4.pdf
Lärarhandledningsmaterial upplaga 2.pdf
ANDTS årshjul 2024.pdf
5-saker-som-vuxna-behöver-veta-om-e-cigaretter.pdf
För hälsa mot cannabis - Lärarhandledningsmaterial.pdf
Kunskapssammansta llning e-cigaretter och nikotinsnus.pdf


Material till föräldrainformation:

ANDT Alkohol (1).pdf
ANDT Narkotika.pdf
ANDT Tobak (2).pdf
ANDT tänkvärt (1).pdf

Material från Booster:

CAN dagen:

Cannabis Västerås 20200220.pdf
kunskapslaget-om-cannabis-och-folkhalsa-i-korthet-.pdf
2019-44.pdf
UG 2020-02-20 Västerås (002).pdf
Fördjupningsdag cannabis Länsstyrelsen i Västmanlands län 200220 (002).pdf
Iris - Förjupning Cannabis (002).pdf
Iris - Förjupning Cannabis (002).pdf

Aktuella länkar
Rapport från WHO

Kontakt till ansvariga för ANDTS-coach utbildningen:

anna.carleberg@vasteras.se


Om du vill ha någon presentation från ANDTS-utbildningen eller något annat material - hör av dig  till Anna Carleberg.