Samordnare för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobaksprevention (ANDT)

Ammi Karlsson Pye

ammi.karlsson.pye@vasteras.se

021 - 39 78 51
076 569 1313


Jag samordnar arbetet i Västerås stad gällande alkohol, narkotika, dopning och tobaksprevention (ANDT). Det betyder att jag stöttar alla de som möter barn och ungdomar genom kunskapshöjande aktiviteter kring ANDT. Varje termin så ordnar jag tillsammans med Iris och Polisen en ANDT-coachutbildning som syftar till att öka kunskapsnivån och tryggheten att agera i ANDT-frågor. Utbildningen fokuserar på cannabis. Jag arbetar också tillsammans med redan utbildade ANDT-coacher för att ge personal och elever större kunskap, fakta och forskning om ANDT.

ANDT-Coach utbildningen

ANDT-Coach är en tvådagars kostnadsfri utbildning. Aktuell forskning och kunskaper inom alkohol,narkotika,doping och tobaksområdet står för innehållet i utbildningen som ges av förebyggarcentrum i samarbete med polisen och Iris öppenvårdverksamhet.

Tonårsguiden

Västerås Stads har ett digitalt stöd för dig som är förälder till en eller flera tonåringar.
Besök: Tonårsguiden

Är du ANDT-Coach?

Tryck på knappen för att komma in på coachernas sida där du kan hitta aktuell forskning och föreläsningsmaterial.