Samordnare för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och spelprevention (ANDTS)

Anna Carleberg

anna.carleberg@vasteras.se
Tel: 021 - 39 78 92
SMS: 076 531 44 57

 

Jag samordnar arbetet i Västerås stad gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelprevention (ANDTS). Det betyder att jag stöttar alla de som möter barn och ungdomar genom kunskapshöjande aktiviteter kring ANDTS. Varje termin ordnar jag tillsammans med Irisverksamheten, Claudiamottagningen, Fältande socialsekreterare och Polisen en ANDTS-coachutbildning som syftar till att öka kunskapsnivån och tryggheten att agera i ANDTS-frågor. Utbildningen fokuserar på cannabis. Jag arbetar också tillsammans med redan utbildade ANDTS-coacher för att ge personal och elever större kunskap, fakta och forskning om ANDTS. 

ANDTS-Coach utbildningen

ANDTS-Coach är en tvådagars kostnadsfri utbildning. Aktuell forskning och kunskaper inom alkohol, narkotika, doping och tobak och spelområdet står för innehållet i utbildningen som ges av Förebyggarcentrum i samarbete med polisen och Iris öppenvårdverksamhet.

ANDTS-coach är ett  exempel på metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn unga, som finns med i en samling som Socialstyrelsen tagit fram.  Samlingen har tagits fram i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polisen, och i samråd med Skolverket.
Detta är ett webbmaterial som nu finns publicerat på Socialstyrelsens webbplats. Klicka här för att komma till materialet.

Tonårsguiden

Västerås Stads har ett digitalt stöd för dig som är förälder till en eller flera tonåringar.
Besök: Tonårsguiden

Är du ANDTS-Coach?

Tryck på knappen för att komma in på coachernas sida där du kan hitta aktuell forskning och föreläsningsmaterial.